Det tar bara tre minuter om dagen för att förbättra din rygghälsa!

Studier har påvisat att kombinationen kiropraktik och ryggövningar är oslagbar för att både förbättra och bibehålla din rygghälsa. Straighten Up Sweden är ett initiativ från Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) att på ett enkelt sätt förbättra rygghälsan och öka livskvaliteten för allmänheten i Sverige.


Idén kommer från "Straighten Up" som är ett multidisciplinärt (kiropraktorer, läkare, massörer, sjukgymnaster etc) rörelseprogram som genomförs på flera olika kontinenter. Visionen som driver Straighten Up Sweden är enkel och syftar på att varje person tar ett par minuter per dag för att förbättra sin rygghälsa, precis som vi gör vad gäller vår tandhygien. Inga dyra gymkort eller dyr utrustning är nödvändig. Du behöver bara lite plats där du kan sträcka på armar och ben.

2004 samlades det en grupp framstående ledare och experter som resulterade i ett gratis allmänhetsfrämjande program som kallas Straighten Up. Det är övningar som görs under ett par tre minuter och är roliga, enkla att göra, och samtidigt hälsosamma.

Det är framtaget för att människor i alla åldrar ska kunna röra sig för att få en bättre hållning, en mer stabil bålmuskulatur, och då förbättra sin rygghälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) stödjer programmet för att det främjar hälsa bland barn och ungdomar.

Forskning visar att en av fyra vuxna har problem med rörelseapparaten och att detta är den främsta orsaken till arbetsoförmåga. Åtta av tio kommer någon gång under livets gång att få problem med sin rygg. Så kom ihåg, det är viktigt att ständigt sköta om sin kropp!

Straighten Up Sweden - vuxna (PDF)     Straighten Up Sweden - yngre (PDF)
"Framtidens hälsoförbättringar är i första hand möjliga att åstadkomma genom förebyggande insatser." - Statens Folkhälsoinstitut 2005

Om Ni vill veta mer om kiropraktik eller Straighten Up Sweden, kontakta oss gärna på KiropraktorCentrum.