På KiropraktorCentrum arbetar legitimerade kiropraktorer som har en internationellt godkänd utbildning. Vi är specialister på att diagnostisera, behandla och förebygga funktionsstörningar i det muskuloskeletala systemet (muskler och leder) och dess inverkan på nervsystemet.Det kiropraktiska arbetet utgår från att ge varje patient en behandlingsstrategi för att nå tre ändamål:

  1. Akut hjälp för att minska smärta så fort som möjligt för att kunna återgå till aktivitet och arbete.

  2. Stabilisering/rehabilitering för att öka kroppens förmåga till läkning.

  3. Förebyggande vård och hälsostrategier för att minska risken av återfall eller nya besvär samt för att optimera hälsan.

 

Vi arbetar för att minska era kostnader både genom kortare och färre sjukskrivningar men också genom att minska vårdbehovet. Det åstadkommer vi genom en behandlingsplan som är individuellt anpassad för varje patient med syfte att reducera antalet behandlingar på sikt till ett minimum.

"Snabb och effektiv vård medför ofta lägre arbetsfrånvaro"

I vår inriktning för friskvårdande insatser gentemot företag ingår att vi kommer till ert företag och föreläser för era anställda om den väsentliga roll ryggraden har vad gäller hälsa och stress. Alla anställda på företaget erbjuds också en kostnadsfri ryggundersökning i samband med föreläsning.

Vad avser förebyggande behandling och rehabilitering är våra patientarvoden 560kr för nybesök och 460kr för återbesök. Företag kan ingå avtal med oss för att subventionera behandlingskostnaden för sina anställda. Subventioneringen kan vara på hela beloppet, en viss del eller en viss summa per anställd. Subventioneringen räknas som en skattefri förmån om arbetsgivaren kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbete. Det krävs inga läkarintyg istället ska arbetsgivaren visa behovet och syftet med behandlingen utifrån en individuell bedömning av den anställde där det kan röra sig om risk för sjukdom eller besvär som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan.  

En av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag är ryggproblem, åtta av tio svenskar får någon gång i livet besvär med ryggen. Varje år kostar ryggproblem samhället miljontals kronor i sjukfrånvaro och vård.

En modern företagshälsovård bör därför inkludera kiropraktik som förebyggande behandling. Snabb och effektiv vård medför ofta lägre arbetsfrånvaro och sjukvårdskostnader. Fokus ligger på ökad hälsa och välbefinnande. En frisk medarbetare är det bästa för företag, myndigheter, andra institutioner och för samhället som helhet.

Kontakta oss på KiropraktorCentrum för närmare diskussioner om vad vi kan bistå med för att hälso- och friskvård inom ditt företag ska vara så optimal som möjligt.