Äkta ischias eller falsk ischias - Vad är skillnaden?
Smärta är något alla människor naturligt vill undvika. Detta faktum i sig är en god anledning att lära sig så mycket som möjligt om kroppen, hur den fungerar och vad vi kan göra när problem uppstår. "Roten till det onda" kan vara många.

Orsaken till smärta kan härröra från en eller flera nervrötter som via korsryggen och bäckenbenet bildar den så kallade ishiasnerven. Smärta som strålar från ryggen eller höften ner mot benet kallas allmänt för ischias, men få människor känner till att det finns både det vi kallar äkta och falsk ischiasvärk. även om olika smärtor kan likna varandra, kan orsaken vara helt annorlunda, och därmed är också prognosen och behandlingsmetoden varierande.

Vad är äkta ischias?
Orsaken till ischias är alltid irritation och inflammation av ischiasnerven. Ischiasnerven är den största och längsta nerven i kroppen lika tjock som ett finger. Alla nervsignaler till och från nedre delen av kroppen går via denna nerv. Nerverna från ryggen går samman nedanför korsbenet och bildar ischiasnerven, vilken i sin tur löper under de tvära höftledsmusklerna, ner på baksidan av benet och vidare ner till foten. När en av diskarna mellan kotorna i ländryggen är skadad, tränger en del av disken ut mellan kotorna och trycker på en nervrot.

Trycket gör att nerven svullnar upp och det uppstår typiska ischiassmärtor, vilka strålar ut via sätet, på utsidan av låret, i vaden och ibland ända ner i foten. Det gör då ont att stödja på benet, man har svårt att gå och nattsömnen blir lidande. Utan åtgärder orsakar fortsatt tryck på ischiasnerven muskelsvaghet av lår- och vadmuskulaturen, känselbortfall eller domningar samt nedsatta reflexer. Med tiden orsakar försvagade muskler i foten s.k. droppfot, då man inte orkar lyfta tårna ordentligt. Detta i sin tur påverkar hur vi går.

Det är viktigt att en kiropraktor undersöker och diagnostiserar besvären för att bedöma om det finns tecken på att en disk är skadad. Om så är fallet skickas patienten vidare för undersökning hos läkare med eventuella åtgärder. De vanligaste ordinationerna hos läkaren är vila för att minska trycket på disken, smärtlindrande och inflammationshämmande mediciner. Ofta läker disken, men ibland måste skadan opereras.

Vad är falsk ischias?
Orsaken till smärtor i rygg, höft och lår är oftast inte relaterade till en skadad disk. Din kiropraktor kan avgöra om en disk är skadad och därmed utesluta äkta ischias. Falsk ischias är mycket vanligare än äkta och svarar alldeles utmärkt på kiropraktisk behandling. Smärtan är lindrigare och mer diffus än vad som uppstår vid äkta ischias. Det är sällsynt att den fortsätter nedanför knät. Muskelsvaghet eller känselbortfall uppstår aldrig vid falsk ischias.
Falsk ischias har många olika orsaker men härrör sig således aldrig från ett diskbråck. Här är orsakerna i stället rörelsestörningar i ryggraden eller i bäckenlederna, t ex:
  • överbelastning eller felbelastning av ryggen
  • benlängdsskillnad
  • fel skor
  • gamla fot- eller knäskador
  • fotproblem - nersjunken hålfot
  • sjukdomar i ryggen, bäckenlederna eller höftlederna
  • tjock plånbok
Vissa störningarna uppstår t.ex. när vi sitter för mycket på jobbet eller vid ovana rörelser som att skotta snö eller sjösätta båten. Dessa orsaker är kiropraktorn specialist på att behandla.
Strama muskler eller spända muskler i sätet eller i benen bildar med tiden s k triggerpunkter. Dessa försvinner inte när man stretchar utan behöver behandlas. "Tjock plånbok" är inget skämt. Osannolikt som det låter, kan trycket från en tjock plånbok i bakfickan ge upphov till ischiasliknande smärtor i benet genom att det blir en snedbelastning när man sitter.

Falsk ischias kan också orsakas av skador eller sjukdomar i ryggen, bäckenlederna eller höftlederna, men detta är mer ovanligt.
Symptomen på falsk ischias kommer ofta periodvis. Man kan vara helt besvärsfri en tid för att sedan få återfall. En del patienter vet orsaken till det onda eller vid vilka tillfällen ischiasbesvären utlöstes. Det kan t ex vara då de var ute och krattade eller satt länge och körde bil. Andra har svårt att se ett mönster eller en utlösande faktor.

Oavsett orsak eller verkan, kan din legitimerade kiropraktor bedöma varifrån smärtan uppstått och behandla eller remittera därefter. Vänta inte för länge med att söka hjälp, då skadan kan bli värre utan åtgärder.

Läs mer om ischias
Läs mer om ryggskott

Oddný Óskarsdóttir
Leg. kiropraktor