Vad är whiplash?
Whiplash, pisksnärtskada, uppstår vanligtvis vid trafikolyckor. Detta sker främst vid kollision bakifrån, då huvudet först slungas kraftigt bakåt och sedan framåt. Härmed uppstår sträckning av både hals och nacke, vilket i sin tur kan orsaka perse skelett- och mjukdelsskador.

Läs mer...