Kiropraktik är både ett yrke och en behandlingsform som bygger på unika principer relaterade till funktion, hälsa och välmående.

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ”att behandla med händerna”. Det är mer än 100 år sedan kiropraktikens grundare Daniel David Palmer lade fram den första kiropraktiska sjukdomsteorin där han satte ryggradens funktion i samband med nervsystemets inverkan på kroppen. DD Palmer utvecklade ett behandlingssystem som sedermera har vidareutvecklats så att kiropraktik idag är det tredje största primärvårdsyrket i västvärlden, bara läkargruppen respektive tandläkargruppen är större. Världen över blir miljontals människor som lider av smärta och sjukdom hjälpta av kiropraktisk behandling. Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande åtgärder av funktionella besvär från leder, ligament, muskler, senor och deras relation till nervsystemet.
Genomfattande undersökningar ligger som grund för behandling. Utöver ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska kiropraktiska undersökningen av palpationstekniker (känna för hand) där ändrade rörelsemönster, spänningar och svullnader i kroppen kartläggs. Vid palpation undersöks hur leder och muskler arbetar. En genomgång av arbetssituation, fritidsaktiviteter och den generella fysiska aktivitetsnivån är ofta nödvändig för att kiropraktorn ska kunna ge bästa vägledning till patienten.

vad ar kiropraktik

Olika manipulation stekniker är en vanlig del i den kiropraktiska behandlingen, där den mest centrala manipulationsbehandlingen är justering av ryggraden för att återupprätta ledernas normala funktion och rörelseomfång. Oftast sker det genom snabba exakta handgrepp där ledytorna separeras, vanligtvis hörs då ett klickljud när gas frigörs och tryckutjämning sker. Andra tekniker som används är kiropraktiska mjukdelstekniker för att påverka spänningstillståndet i muskulaturen, t.ex. triggerpunktsbehandling, som ibland används i kombination med passiv töjning. Väsentligt för behandlingen är också att kiropraktorn ger information och råd till patienten.

Vanliga frågor om kiropraktik