Det finns många saker som kan skapa ledproblem hos hundar. Idag är det många hundar som inte inte arbetar eller används till det ändamål de är avlade för.

Läs mer...

Kiropraktorn ställer frågor och gör en undersökning som vanligtvis både innehåller en analys av hundens hållning och rörelseschema. Kiropraktorn bedömer symmetri och balans i både rörelser och muskler. Ofta kan man se att det skiljer i muskelmassa eller toning mellan vänster och höger sida, vilket inte är normalt för friska djur.

Läs mer...