Veterinärkiropraktik kombinerar kunskapen om veterinärmedicin och humankiropraktik till en egen och unik profession. Den har fått internationellt erkännande som en separat behandlingmetod för djur. Kiropraktiska behandlingar för djur är ett effektivt sätt att hitta och behandla rörelsestörningar och prestationsproblem. 

Kiropraktik är en integrerad del av helhetssynen på djurens hälso- och sjukvård. Ordet kiropraktik kommer från grekiskans ”att utföra för hand”. Kiropraktisk filosofi bygger på den nära relationen mellan ryggraden och nervsystemet och den funktion som ryggraden har i biomekanik och rörelse. Kiropraktik fokuserar på sambandet och strukturen mellan ryggrad och nervsystem. Hur den koordination som samordnas av nervsystemet fungerar och hur detta förhållande påverkar hälsan.

Lisa Ann behandlar ryggKiropraktik är en hälso- och sjukvårdsdisciplin som betonar kroppens inneboende kraft att återhämta och läka sig själv, utan användning av läkemedel eller kirurgi. Vi utsätter våra djur för en mängd olika stressfaktorer varje dag. Hästars hälsa påverkas både i hagen, i stallet och under ryttare av olika typar av ridstilar och utrustning. Sadlar, selar, bett, tandvård, skoning, rakning och mycket annat kan orsaka påfrestningar. Listan kan göras hur lång som helst. Samma sak gäller för hundar. Agility, lydnad, utställningar, halsband och koppel, med mera, utsätter hundar för påfrestningar. Det är därför oundvikligt att våra djur någon gång blir skadade och det kan bero på trauma och överansträngning eller ärftliga defekter. Oavsett anledningen till skador eller dysfunktioner så vill vi se till att våra djur får bästa möjliga hjälp. Precis som vi skulle göra om det gällde oss själva.

Kiropraktiska undersökningar och justeringar har visat sig vara ovärdeliga för att hitta och behandla rörelsestörningar och prestationsproblem för djur. Kiropraktik är ingen motståndare till medicinering eller operationer, utan ett kompliment till traditionell veterinärmedicin och veterinärvård. Tillsammans förbättrar och optimerar de djurets hälsa och får djuret att fungera bättre.

Den nuvarande veterinärkiropraktikutbildningen har ett minimikrav på 210 timmar, där veterinärer och professionella kiropraktorer utbildas sida vid sida. Erkännande av veterinärkiropraktik, som egen profession kom när den amerikanska organisationen Veterinary Chiropractic Association bildades. Detta har lett till en internationell akademi för veterinärkiropraktik, The International Academy of Veterinary Chiropractic, som ger möjlighet att studera alternativa utbildningsprogram för djur.