Karpaltunnelsyndrom är ett vanligt tillstånd som drabbar många som arbetar i olika miljöer. Problemet kan uppstå på grund av repetitiva rörelser eller i samband med graviditet. Medianusnerven löper genom karpaltunneln i handloven. När nerven utsätts för direkt tryck eller skada kan det orsaka smärta, stickningar och domningar i handleden, handflatan eller i fingrarna.

Karpaltunneln är en smal kanal mellan handlovens ben och ligamentet som löper mellan hand och handlov. I kanalen löper mediannerven, flera ligament, senor och blodådror och det finns inget extra utrymme, om området skadas och svullnad uppstår. Genom repetitiva rörelser eller genom att böja handleden eller hålla den böjd länge utan vila, blir karpaltunneln utsatt för påfrestning och kan bli inflammerad. När en sena skadas eller vävnaderna i tunneln blir inflammerade, så svullnar de och kräver mer utrymme. Då uppstår det tryck på mediannerven som kan utlösa smärta, svaghet och domningar i hand och i handlov och smärtan kan kännas upp i underarmen. Mediannerven går till tummen, pekfingret, ringfingret och delar av handflatan. I lindrigare fall varierar symptomen oregelbundet över tid och kan bli värre om natten. När symptomen förvärras kan man få domningar i handen och bli fumlig. Tummens muskler kan förtvina något och den förlorar i styrka.

Karpaltunnelsyndrom drabbar tre gånger fler kvinnor än män och orsakar fler sjukdagar än brutna ben och ryggont. En bidragande orsak till denna typ av förslitningsskador är vårt datorbaserade samhälle där många arbetsuppgifter innebär repetitiva rörelser och obekväma arbetsställningar.

Riskfaktorer

Varje aktivitet som innebär repetitiva rörelser eller ökar trycket på handloven kan påverka mediannerven.

1. Arbeta framför en dator och att använda musen felaktigt.

2. Använda vibrerande maskiner såsom elektriska verktyg.

3. Att sitta och arbeta vid en kassaapparat.

4. Aktiviteter som innebär upprepade monotona rörelser med handleden, exempelvis att sticka eller arbeta i trädgården.

5. Skador eller handledsfrakturer.

Karpaltunnelsyndrom beror inte alltid på överansträngning. Ofta uppkommer sjukdomen i samband med andra tillstånd:

1. Graviditet

2. Artrit

3. Diabetes

4. Sköldkörtelproblem

Det är viktigt att undersöka om det är trycket på mediannerven i handloven som orsakar symptomen eller om det finns andra underliggande orsaker. Vissa andra sjukdomar och skador kan ge liknande symptom i underarmen och handen, exempelvis diskbråck, eller andra problem i nacken eller halsen, whiplash och ledproblem. Därför kan det vara svårt för dig att avgöra vad som orsakar dina symptom.

"Karpaltunneln är en trång passage mellan handlovsbenen och ligamentet mellan handleden och handen"

En kiropraktor lyssnar på dig och gör en grundlig fysisk undersökning för att fastställa om dina symptom verkligen beror på karpaltunnelsyndrom eller på något annat ryggradsrelaterat problem. Om det visar sig att du faktiskt lider av karpaltunnelsyndrom kan din kiropraktor justera och förbättra din ledfunktion och öppna upp områden som är utsatta för tryck i handen. Kiropraktorn kan också använda andra behandlingsmetoder och ge dig ergonomisk rådgivning för att minska dina symptom. Oavsett om ditt besvär beror på karpaltunnelsyndrom eller har andra orsaker kan din kiropraktor förbättra dina symptom och dessutom ge dig råd om hur du undviker att problemen återkommer.

karpaltunnelsyndrom

Är det okej att använda handledsstöd?  

Ett stöd kan användas för att skydda handleden och att minska rörligheten. Även om det kan lindra vissa symtom åtgärdar det inte grundorsaken, de felaktiga lederna, som orsakar problemet. En kiropraktor återställer normal rörelse och funktion i de drabbade lederna och stärker de stödjande musklerna, ligamenten och mjukdelarna. De flesta patienter kan med rätt vård återvända till sina normala aktiviteter utan användning av handledsstöd.