En kiropraktor behandlar besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler och nerver. Kiropraktik är en säker och effektiv behandlingsform för nack- och ryggbesvär men också för många andra åkommor som problem med axlar, höfter, domningar i armar och ben, huvudvärk, knäskador, musarm. Listan kan bli lång på de besvär en kiropraktor kan hjälpa dig med, sök därför gärna vidare på vår hemsida. Om du känner dig osäker på om kiropraktik kan hjälpa just dig kan du beställa en gratis konsultation för att utvärdera om det är lönsamt att gå vidare med en grundlig undersökning.

Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod när den utförs av en akademisk utbildad kiropraktor. Kiropraktik passar alla människor från spädbarn till gamla. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktisk behandling är ytterst sällsynta, mer sällsynta än vid behandling med mediciner.

Generellt sätt gör behandlingen inte ont. Patienter som har akut smärta kan känna visst obehag eftersom smärtnivån redan är hög. Som vid all annan verksam behandling kan reaktioner uppstå. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället, liknande träningsvärk. Undersökningar visar att de flesta reaktioner uppstår kort tid efter behandlingen och beskrivs som lätta till måttliga samt varar någon enstaka dag. Om du är orolig för smärtreaktion tala då med din kiropraktor om det.

Kiropraktik har hjälpt miljontals människor världen över med olika typer av problem och det handlar inte enbart om rygg- och nacksmärtor. Den kiropraktiska behandlingsformen utgår från hela kroppen och dess samspel med nervsystemet. Ett nervsystem som i sin tur styr alla kroppsfunktioner. Genom att samverkan mellan leder, muskler och nervsystemet förbättras, blir också dina symptom och din hälsa bättre. Är du osäker på om vi kan hjälpa dig, ring och boka en kostnadsfri konsultation för att fastställa om det kan vara av värde att gå vidare med en grundlig undersökning.

Svaret på den frågan bestäms av din egen målsättning. Vill du bara bli av med värk och symptom? Vill du undvika att problemen kommer tillbaka i framtiden? Vill du uppnå en så hög hälsonivå som möjlig? Det är svaret på dessa frågor som fastställer hur många behandlingar du behöver och hur ofta. Din individuella behandlingsplan kommer att vara beroende av vilka besvär du upplever, hur länge du känt av besvären och vilka dina egna behov och mål är. Generellt kan man säga att ju längre tid besvären pågått ju längre behandlingsperiod krävs.

När vi väl har behandlat färdigt det problem som orsakat dina symptom och du själv har gjort dina hemövningar för att stärka kroppen, rekommenderar vi återbesök i förebyggande syfte. Det hjälper leder, muskulatur och nervsystem att fungera optimalt och risken för återfall
minimeras. Som många andra medicinska experter anser vi att den bästa formen av behandling för att behålla hälsan är att förebygga problem och minimera risken för återfall.

Inget remisstvång finns. En kiropraktor kan mycket väl vara den första medicinska kontakt du tar. En legitimerad kiropraktor med utländsk akademisk utbildning har djupgående teoretiska kunskaper och goda tekniska färdigheter för att kunna urskilja orsaken till besvären. En diagnos ställs efter en grundlig undersökning och behandling inleds. Om bedömningen blir att kiropraktik inte är den lämpliga vårdformen för dig hänvisas du till lämplig vårdgivare.

Nej. Din kiropraktor kommer att remittera dig till röntgen om det anses vara medicinskt nödvändigt. Röntgenbilder kan vara betydelsefulla för utformningen av en mer specifikt inriktad behandlingsplan. Om du redan har röntgenbilder tag då med dem eller det utlåtande du fått till undersökningen hos din kiropraktor.

Det bästa sättet att få veta hur din ryggrad mår är att besöka en kiropraktor med jämna mellanrum. För ryggraden och de följdsjukdomar som kan uppstå vid felaktig funktion gäller samma som vid hjärt- och kärlsjukdomar, symptomen som visar att någonting är fel märks inte förrän i ett sent stadium. Många genomför regelbundna kontroller hos läkare, tandläkare och optiker i förebyggande syfte, samma synsätt borde användas även vad gäller kiropraktik. Alla är vi beroende av vår ryggrad och våra leder för att fungera bra i vardagen, kroppen ska hålla för arbete och dagliga sysslor, oavsett det handlar om idrott eller stillasittande arbete. Kiropraktik hjälper dig att bevara funktionen i ryggrad, muskler och nervsystem. Det i sin tur underhåller en god funktion i hela kroppen med en friskare vardag som resultat.

Kiropraktik bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap som ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap - CIOMS. För att få detta erkännande krävs att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att behandlingseffekten är vetenskapligt dokumenterad. Kiropraktik har i klinisk verksamhet visat sig vara effektiv på en lång rad besvär och forskning pågår både utomlands och i Sverige för att dokumentera effekten av kiropraktik.

Barn kan ha många fördelar av kiropraktisk behandling. I det dagliga livet är barn mycket fysiska, de faller och kan skada sig både genom lek och idrott. Barn kan även uppleva smärta av t ex skolios eller helt enkelt bara av att bära sin skolväska. Spädbarn som varit med om en traumatisk förlossning eller t ex har kolik kan ha nytta av kiropraktik. Det är viktigt att ge barn den hjälp de behöver under uppväxtåren för att de som vuxna inte ska bli lidande. Kiropraktik kan i de sammanhangen vara en bra behandlingsform.

Sedan den 1 april 2006 är kiropraktor en skyddad yrkestitel. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och den som kallar sig kiropraktor måste vara registrerad hos Socialstyrelsen. Detta innebär att endast den legitimerade kiropraktorn har rätt att använda respektive hävda yrkestiteln kiropraktor

Om du bor i Göteborg med omnejd kan du söka kiropraktor hos KiropraktorCentrum. Annars finns möjligheten att söka på Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisations (LKR) hemsida. Organisationen LKR samordnar legitimerade kiropraktorer med utländsk akademisk utbildning och ser även till att standarden hålls på en internationellt godkänd nivå stipulerad av oberoende European Council on Chiropractic Education (ECCE). LKR-medlemmar tillhör även fackförbunden SACO och SRAT.

De krav som finns i Sverige för legitimering av kiropraktorer följer inte den internationella standarden. Kraven för legitimering är helt enkelt lägre än i andra länder, det har tyvärr lett fram till att gruppen legitimerade kiropraktorer inte längre kan anses vara homogen.

Därför finns idag två olika grupper av Socialstyrelsen legitimerade kiropraktorer, en med svensk utbildning som inte är godkänd av högskoleverket p g a bristande standard enligt en rapport 2004.

Den andra gruppen legitimerade kiropraktorer är de som har godkänd akademisk examen och som tillhör Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Den utbildningen går endast att tillägna sig utomlands. LKR tillhör European Chiropractors Union (ECU) och World Federation of Chiropractic (WFC). WFC har även medlemskap i Världshälsoorganisationen (WHO).

För att kunna ge kiropraktisk behandling på ett effektivt och säkert sätt, krävs förutom djupgående teoretiska kunskaper också goda tekniska färdigheter. Den tekniska färdigheten kräver mycket träning, fem år, något som de internationellt godkända utbildningarna tillhandahåller. För att säkert kunna skilja ut orsaker till de besvär en patient upplever krävs en grundlig teoretisk utbildning som i stora drag motsvarar den grundläggande utbildningen för en läkare. Vilka skolor som tillhandahåller dessa utbildningar och uppfyller de krav som ställs är reglerat av den oberoende instansen European Council on Chiropractic Education (ECCE). Kiropraktik är det enda yrkesområde som har en internationell standard på utbildning.

När kiropraktorer justerar en led kan gas som finns mellan lederna frigöras. Det knäppande ljudet som uppstår kommer från den tryckutjämning som då sker. Det är samma ljud som hörs när du själv (om du gör det!) ”knäcker” dina knogar.


Kom ihåg! Fråga alltid din kiropraktor om du har några funderingar!

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button