KiropraktorCentrum med klinik i Göteborg etablerades 1995 och är en kiropraktorklinik som erbjuder kiropraktisk vård av hög kvalitet i första hand till dig som bor i Göteborg och västra Sverige. Vi kiropraktorer som arbetar på kliniken är legitimerade av socialstyrelsen och har en internationellt godkänd utbildning på fem år. Dessutom har vi kontinuerligt vidareutbildningar inom det kiropraktiska arbetsområdet.


KiropraktorCentrums vision: Kiropraktik ser helheten i samspelet mellan leder, nervsystem och muskler. VäntrummetUtifrån det synsättet vill vi som kiropraktorer på KiropraktorCentrum ta hand om hela människan för att främja en friskare och mer aktiv vardag för dig som enskild individ.

Hälsan är det viktigaste vi har och den är värd att bevara hela livet. Med den inställningen har vi skapat en kiropraktorklinik med många glada, nöjda och friskare patienter i alla åldrar. Det gäller alla människor – från den nyfödde till den gamle.

KiropraktorCentrums intention: Genom kunskapen inom det kiropraktiska arbetsområdet ska vi förstå de problem du som vår patient har. Genom kiropraktisk behandling, personlig omtanke och en stark gemensam identitet ska vi hjälpa dig till en friskare vardag och ett ökat dagligt välbefinnande.

Ett stort antal patienter har en och samma målsättning – att bli kvitt symptomen! Snabbt! För att vi kiropraktorer genom vår profession ska kunna hjälpa till på vägen gäller det att finna grunden till problemet som orsakar symptomen. Därför är en viktig förutsättning i behandlingen att du som vår patient är delaktig i den vård vi som kiropraktorer på KiropraktorCentrum i Göteborg kan ge dig.

KiropraktorCentrums resultat: Vi arbetar för ett hälsosammare Sverige med allt friskare människor som ska kunna föra en spänstig tillvaro långt in på ålderns höst.

"Kiropraktorkliniken som erbjuder kiropraktisk vård av hög kvalitet"

Vanligtvis söker människor vår hjälp när smärtan blir för märkbar eller om symptomen inte vill försvinna. Men det finns också personer som vill få vår hjälp i förebyggande syfte. När du söker oss talar vi om för dig vad undersökningen pekar på, hur vi kan hjälpa dig i den situation du är i samt hur lång tid det kan tänkas ta. Det slutliga målet som vi förespråkar är att du ska uppnå den högsta nivå av välbefinnande och hälsa som är möjlig.

Vår förhoppning är att människor ska lämna det synsätt som är gällande i samhället idag. Inga märkbara symptom associeras i vårt samhälle till att vara frisk. Först när symptomen uppstått söker man hjälp för att lösa situationen. Vi är av den uppfattningen att det är bättre att förebygga problem innan det gått så långt att symptomen visar sig tydligt.

Det är din kropp, din hälsa och din framtid. Vi kiropraktorer på KiropraktorCentrum i Göteborg arbetar för att du ska uppnå dina mål, oavsett om det handlar om kiropraktik för ökat välbefinnande eller kiropraktik för att avlägsna värk och smärta.

Vi är till för dig och för att ge dig den bästa kiropraktiska vård som finns.