På KiropraktorCentrum i Göteborg är samtliga kiropraktorer legitimerade av Socialstyrelsen. Dessutom har alla en internationellt godkänd utbildning och de arbetar för att ge dig säker och effektiv vård av hög kvalitet.


För att ditt första besök ska bli så smidigt som möjligt ber vi dig komma ca 10 minuter innan utsatt tid för att du ska hinna fylla i ett hälsoformulär som beskriver dig och din sjukdomshistoria.

När du sedan är klar med pappersarbetet kommer du och din kiropraktor att gå genom dina besvär, symptom, din allmänna hälsa och det händelseförlopp du själv ser som bidragande faktor till dina symptom. Ju grundligare översikt du och din kiropraktor gemensamt gör ju lättare blir det att ställa rätt diagnos.

forsta besoket

Därefter görs en noggrann undersökning för att kunna bekräfta eller utesluta sannolika diagnoser för dina symptom. Ditt rörelsemönster analyseras och du testas med hjälp av ortopediska, neurologiska och kiropraktiska tester för att säkerställa vad som orsakar de problem du upplever. Det hjälper din kiropraktor att fastställa om kiropraktik kan uppfylla dina mål och förväntningar. Ibland kan det också vara så att den utredning som görs behöver komplettering med ytterligare information, t ex röntgen.

Till slut går du och din kiropraktor genom vad undersökningen påvisar, vilka slutsatser som går att dra och sedan föreslås en behandlingsplan utifrån dina personliga behov. Du får svar på dina frågor och om inga hinder förekommer kan kiropraktisk behandling påbörjas. Är ditt problem något vi på KiropraktorCentrum inte kan vårda kommer vi att hänvisa dig till lämplig vårdgivare.

Om du har några frågor om vår praktik, kiropraktik eller nybesök, hör då av dig till oss.

Välkommen till oss på KiropraktorCentrum!