Lederna i ryggraden kan förlora det normala rörelsemönster som bör existera för bibehållen hälsa och funktion i kroppen. En reaktion sker då som gör att leden inte längre kan röra sig lika mycket som innan, en låsning av leden. Det kan medföra muskelanspänningar, smärta och ha negativ inverkan på nervsystemet som då inte fungerar optimalt. En kiropraktor behandlar dessa problem.


Kiropraktorn använder sig av olika undersökningsmetoder, t ex hållnings- och gånganalys, palpationstekniker (känna för hand), rörelsediagnostik samt ortopediska och neurologiska tester för att diagnostisera problemet, vilket ofta kan ha sitt ursprung i en led som förlorat sin rörelseförmåga.

Ett vanligt missförstånd vad gäller kiropraktorers arbetssätt är tron på att kiropraktorer flyttar ben och leder tillbaka till sin rätta plats om de hamnat utanför sin normala position. Det är inte vad kiropraktorer gör. Istället genomför kiropraktorer justeringar, manipulationer, för att återställa ledens normala rörelseförmåga. På det sättet förbättras både nervsystemets funktion och muskulaturens spänningstillstånd medan smärta och värk lindras.

En justering är en form av manipulationsbehandling som används först när diagnos ställts och den utförs specifikt, kort, snabbt och kontrollerat med händerna. När kiropraktorer justerar en led kan en tryckutjämning ske i ledvätskan och ett knäppande ljud uppstå.   

Kiropraktorer använder även andra behandlingsmetoder som t ex mjukdelsbehandling. Vad gör en kiropraktorOavsett vilken teknik som används är den alltid utformad för den enskilde individen för att uppnå bästa resultat och hälsa.

För att kunna behandla och kalla sig kiropraktor krävs en lång grundutbildning. Går du till en legitimerad kiropraktor med en internationellt godkänd utbildning handlar det om fem år.

Du kan läsa mer om kiropraktik under rubriken Vad är kiropraktik.