Vad är whiplash?
Whiplash, pisksnärtskada, uppstår vanligtvis vid trafikolyckor. Detta sker främst vid kollision bakifrån, då huvudet först slungas kraftigt bakåt och sedan framåt. Härmed uppstår sträckning av både hals och nacke, vilket i sin tur kan orsaka perse skelett- och mjukdelsskador. Bilens hastighet samt färdriktning, användandet av säkerhetsbälte, position av huvudet samt inställning av nackstödet är alla faktorer som påverkar utsträckningen av skadan.
Ett rätt inställt nackstöd är viktigt för att minimalisera skadorna: mitten av nackstödet skall vara i höjd med mitten av bakhuvudet. Bilars nackstöd är till för att skydda nacken vid eventuell krock, inte för att vila huvudet mot, vilket är en vanlig missuppfattning. Det finns idag många bilar som är utrustade med senaste teknologin inom nackstödsforskning, men används dessa inte korrekt förlorar de helt sin funktion.

Olika typer av whiplash
Grupp 1: Lättare skada. Smärta uppstår vanligtvis inom timmar eller dagar efter olyckan. Lättare skador läker inom 6 mån. Dessa är oftast relativt lättbehandlade för en kiropraktor. Prognosen är mycket god för fullt tillfrisknande.

Grupp 2: Svårare skada med reducerad rörelsefunktion i nacken men inga skador på nervsystemet. Symptomen startar inom 48 timmar, ofta med sjukskrivning som följd. Denna grupp har relativt god prognos vid kiropraktisk behandling, men det kan ta 6 månader till 2 år innan läkning skett.

Grupp 3: Allvarlig/kronisk skada är ofta kombinerad med andra skador som frakturer, nerv- och diskskador. Symptom uppstår ofta direkt efter olyckan. I vissa fall behövs akuta kirurgiska ingrepp. Läkningsprocessen är lång. Kronisk smärta kan resultera i förtidspensionering. För att kunna fungera normalt i det dagliga livet är det viktigt med rehabiliterande behandling och individuell träning.

Man kan få lättare eller svårare kroniska problem om en whiplash-skada inte tas om hand direkt efter en olycka. I de flesta fall behöver du komma till en kiropraktor så fort som möjligt, även om du tycker att smärtan inte är särskilt stor. Skadan och dess följder kan vara värre än man först tror. Både lättare och svårare whiplashskador behöver behandlas omedelbart. Detta för att förebygga svåra följder.
Din kiropraktor gör en bedömning hur allvarlig just din skada är. Utifrån detta kan ni gemensamt diskutera vidare åtgärder.

Vilka är symptomen på en whiplashskada?
 • Nacksmärta är det vanligaste symtomet och uppkommer oftast inom 48 timmar, men ibland kan det ta veckor och till och med månader för symptom att uppstå. Detta beror på graden av skadan.
 • Huvudvärk är det näst vanligaste symptomet, speciellt spänningshuvudvärk. Smärtan kan antingen uppstå på en sida eller båda.
 • Problem att fokusera blicken.
 • Ringningar i öronen (tinnitus).
 • Yrsel.
 • Illamående.
 • Stickningar/domningar (oftast i armarna).
 • Ryggsmärta. Detta är oftast ett resultat av användande av säkerhetsbälte, eftersom detta orsakar vridning av kroppen vid skadetillfället.

Alla symptom kan komma och gå och variera i styrka från dag till dag.

Behandling
En whiplashskada är mer eller mindre svårbehandlad beroende på graden av skadan. Läkningsprocessen försvåras, eftersom huvudets vikt bärs upp av nacken. Man kan underlätta och påskynda läkningen genom att avlasta nacken i den mån detta är möjligt. Stödkrage kan användas men inte för mycket och inte hela tiden.
Kiropraktorn undersöker det skadade området noggrant, och om skadan inte är så allvarlig att ett kirurgiskt ingrepp behövs, gör kiropraktorn en lätt manipulation av påverkade leder. även stretching och massage är en del av denna behandling och nödvändig för goda resultat.
Behandlingen är individuell beroende på svårighetsgrad av skadan. En bra kudde att sova på kan hjälpa, is eller värme kan rekommenderas av din kiropraktor. Lättare övningar samt vitamintillskott kan också hjälpa till att påskynda läkningen.

Råd för självhjälp
 • Undvik repeterande arbetsmoment, speciellt om dessa är krävande för axlarna.
 • Var noga med att sitta riktigt - rak rygg med armbågen i 90 graders vinkel och fötterna stabilt på golvet.
 • Undvik att dra upp axlarna - sitt avslappnat! Känn efter hur tungt ett objekt är innan du lyfter upp det. är det för tungt - be om hjälp. Om inte, bär det så nära kroppen som möjligt och lyft med benen, inte armarna och axlarna.
 • Undvik att rotera nacken åt ett och samma håll under en längre tid.
 • Om du jobbar med datorer, se till att skärmen står rakt framför dig och att händerna ligger avslappnat på tangentbordet. Flytta arbetsmaterialet, så att du tittar lika mycket åt höger som vänster.
 • Undvik att ligga på soffan med armstödet som nackstöd. Det kan verka behagligt för tillfället men irriterar nackregionen än mer.
 • Sov på en relativt fast madrass och en bra kvalitetskudde. Sov inte på mage, eftersom detta stressar nacklederna och nackmuskulaturen.
 • Följ alltid de råd och övningar din kiropraktor ger dig. Detta för en snabbare och lättare läkningsprocess.

Om du har vidare frågor, kontakta KiropraktorCentrum.

Terese Mellström
Leg. kiropraktor