benAtt våra kroppar inte är helt perfekta är ett faktum. Ingen människa är helt symmetrisk. Våra båda kroppshalvor skiljer sig alltid något från varandra. Detsamma gäller benlängden.


Skillnaden kan vara synlig, men om den inte märks direkt kan man få fram skillnaderna genom att mäta benens längd. Detta är något som kiropraktorn ofta arbetar med.


Två grupper av benlängdsskillnad - helt olika orsaker

Benlängdsskillnad kan delas upp i två olika grupper beroende på orsaken:
 • Anatomiskt (strukturellt) kort ben - när ena benet är kortare och skillnaden kan mätas. För att bestämma hur stor skillnaden är mäts längden mellan två punkter; utsidan av höften och utsidan av fotleden.
 • Funktionellt kort ben - när längden mellan de två ovan nämnda punkterna är densamma på båda benen. Det kan se ut att vara en viss skillnad i benlängden men vid mätning visar det sig att så inte är fallet.


Möjliga orsaker till anatomisk benlängdsskillnad
Skillnaden kan vara medfödd, den kan vara orsakad av någon sjukdom eller det kan vara ett gammalt benbrott i nedre halvan av kroppen.
 • Benbrott, speciellt om det händer när man inte har växt färdigt. Även om benbrottet sker i vuxen ålder löper man risk att få en viss benlängdsskillnad när frakturen är färdigläkt. Detta beror på att benet i skadeögonblicket kan bli lite hoptryckt, eller att det vid själva läkningsprocessen kommer bort en viss del av det skadade benet vid själva brottytan.
 • Infektion i höftkulan kan göra den något plattare vilket leder till att benet verkar kortare.
 • Höftledsbyte.
 • Knäledsbyte.
 • Ojämn växt där ena benet växer mer än det andra.


Orsaker till funktionell benlängdsskillnad
När ena benet endast ser ut att vara kortare men inte är det, kan orsaken vara någon av följande:
 • Rotation eller snedhet i bäckenet på en eller båda sidor. Vid akuta ryggbesvär kan benlängdsskillnaden bli över 5 cm. Då känner man att man är sned, hela kroppen kommer ur balans.
 • Snedhet i ena foten.
 • Dåliga vanor som att korsa benen och att alltid välja det ena benet över det andra. Det är alltså en bra idé att växla mellan båda benen när det gäller att korsa dem över varandra.
 • Att stå mycket och att alltid välja att lägga största vikten på ena benet. En medveten växelverkan även här lönar sig på sikt.
 • Att springa på sluttande underlag där ena benet kommer längre ner än det andra, till exempel utmed en strand där stranden lutar uppåt från vattenbrynet.
 • Vänster och höger hålfot har olika höjd
 • Olika ledrörlighet mellan sidorna i fötter, knän, höfter och/eller ländrygg.
 • Förkortning i muskler och muskelgrupper möjligen orsakat av skador eller dålig stretching.

Benlängdsskillnad som kommer och går är inte ovanligt. Orsaken till den är inte alltid känd men gamla skador, förslitningar, ensidigt arbete eller andra faktorer som vi själva inte kan påverka, finns med. Oberoende av orsak behöver kroppen behandlas kiropraktiskt för att undvika onödigt lidande samt för att möjliggöra ett återställande av funktionen. Det finns mycket en kiropraktor kan göra när det gäller skillnader i benlängd. Ett stort välbefinnande och förhöjd livskvalitet följer alltid efter en sådan behandling.

Undersökning
Vid undersökning använder kiropraktorn sina ögon för att se om du rör dig obehindrat och om du är symmetrisk. Kiropraktorn använder även sina händer för att känna hur funktionen är i ryggen, lederna och musklerna.
När man står med armar ner utmed sidorna ska axlar, skulderblad, höfter och fingertoppar vara i samma nivå på båda sidor. När man ligger ner ska axlarna och höfterna vila jämnt på bänken.

Vad kan hända om man inte behandlar olika benlängder?
Med tiden kan det bli onormal stress på muskler, leder och nerver. Inte bara höfter, knän och fötter påverkas utan även nacke, axlar och övre delen av ryggen.

Behandling av struktuell skillnad
Ibland är bästa lösningen av anatomisk benlängdsskillnad att låta den vara obehandlad. Att ändra en ställning som kroppen själv har hittat sin egen balans i kan resultera i värk och onödigt lidande. Teorier om detta går dock isär där vissa experter menar att förslitningar kan uppstå efter längre tids ojämn belastning. Den allmänna rekommendationen är den att något måste göras om skillnaden överstiger 1-1.5 cm. Då lägger man i en hälkil i skon, beställer en skoförhöjning eller använder inprovade fotinlägg. Detta ska man dock inte experimentera med själv utan att låta en kiropraktor göra en individuell bedömning.

Behandling av funktionell skillnad
För funktionell benlängdsskillnad gäller inte samma sak. Detta har med obalans i kroppens leder, muskler och nervsystem att göra, med stelhet och/eller smärta som följd. En kiropraktor behandlar aktuella funktionsstörningar, och på det sättet minnskar eller försvinner benlängdskillnaden. Hur snabbt en förändring kan ske beror på hur svåra besvären är och hur länge de har funnits.

Att tänka på
För att inte "låsa inne problemet" och inrikta sig på symptomen hellre än problemet, rekommenderar vi på KiropraktorCentrum att aldrig använda hälkil eller låta gjuta inlägg förrän det är helt säkert att benlängdsskillnaden inte går att rätta till med kiropraktisk behandling.
Vi tycker också att det är viktigt att komma ihåg att med eller utan benlängdsskillnad är det nödvändigt att hålla kroppen frisk och i form samt att sträva efter att uppnå optimal funktion med hjälp av bl.a. kiropraktisk behandling för bättre hälsa och livskvalitet.

Oddný Óskarsdóttir
Leg. kiropraktor