BarnRökare löper 25 procent större risk för att få kronisk ryggsmärta än ickerökare, och risken för förslitningar i diskar och kotor är 84 procent större. Detta är ett faktum de flesta människor inte känner till. Orsaken till denna okunskap kan vara att det pratas mycket om risken för lungcancer och andra lungsjukdomar samt om rökningens skadliga effekt på hjärta och blodcirkulation, men så gott som ingenting alls om hur rökens farliga ämnen påverkar vår ryggrad.

Nya lagar om rökning på offentliga platser

Vi har länge vetat att rökning är skadlig för hälsan, och undersökningar visar att rökare både dör tidigare och är sjukare än de som inte röker. Trots att det har gått ett sekel sedan de första forskningsrönen började nå oss, har förståelsen för rökningens skadeverkningar integrerats så långsamt i oss att det nästan inte märks. Det röks fortfarande flitigt inom olika kretsar.
Under senare tid har det dock börjat hända saker i fler och fler länder, delstater och provinser världen runt. Man inför lagar mot rökning på serveringar och allmänna platser. Vissa har totalt rökförbud, andra har förbud med möjlighet till separata rökrum:
 • Större delen av Australien kommer att ha rökförbud på alla restauranger, barer, pubar och nattklubbar från 2008.
 • Storbritannien inför rökförbud i inomhuslokaler där allmänheten har tillträde och på arbetsplatser inom den närmaste fyraårsperioden, fast med vissa undantag.
 • Nya Zeeland införde rökförbud på alla arbetsplatser från och med december 2004.
 • Till och med Kuba med sin världsomfattande cigarrindustri har infört stränga restriktioner mot rökning.
 • Från och med 1 juni 2005 blir det rökförbud på alla serveringar i Sverige, men med möjlighet att inrätta separata rökrum där servering inte sker.
 • Sex av de amerikanska delstaterna har rökförbud i alla barer och restauranger. Den senaste i raden är Massachusetts. Maine var den femte. övriga stater med rökfria arbetsmiljöer är Kalifornien, Delaware, Connecticut och New York. Staden New York var redan rökfri.
Passiva rökningens skadeverkningar
De två senaste decennierna har forskning visat att även passiv rökning är skadlig mot vår hälsa. Det är inte bara rökarna själva som skadas av tobaksrökens ohälsosamma effekter utan nästan lika mycket de som är i rökarnas närmaste omgivning. Siffror visar att minst 500 personer i Sverige beräknas dö varje år i sjukdomar som orsakats av andras rökning. Den som röker en cigarett får själv i sig högst en fjärdedel av röken, resten går ut i omgivningen.
De människor och djur som finns i rökarens närhet blir då passiva rökare. även om riskerna är mindre riskerar man att drabbas av samma problem som rökarna. Många av de som utsätts för passiv rökning arbetar på ställen där rökning förekommer i stor skala såsom på barer, pubar, restauranger, kaféer, serveringar, kasinon och spelhallar mm. Men även familjemedlemmar löper stora risker när en i familjen röker inomhus.
En norsk studie har nyligen visat att de som utsattes för passiv rökning som barn var sjukskrivna längre perioder som vuxna än de som sluppit tobaksrök. Besvär med rygg och nacke var en dominerande orsak. Man undrar hur detta kan komma sig.

Rökning skadligt för mer än lungorna
Flertalet studier har bevisat sambandet mellan rökning och smärtor i ryggradens muskler och leder. Hur kan detta komma sig? Rökens skadliga ämnen minskar blodflödet till skelettet och musklerna, tillförseln av näring hejdas, vilket gör att benmassan krymper och benvävnaderna blir skörare. Dessa försvagningar leder till ökade skaderisker vid t ex påfrestning och stress i arbetet.
En ny studie från Baltimore i USA visar sambandet mellan rökning och långvarig värk i nedre delen av ryggen samt ökad framskridning av förslitning i diskar och kotor. Med ökad förslitning förlorar diskarna sin höjd och kotorna kommer alltför nära varandra, med stelhet och blockering av nedre delen av ryggen som följd.

Ohälsa och sjukdomar som orsakas av rökning När det gäller rökningens skadliga effekter har cancerrisken framtonats. Detta är förståeligt med tanke på cancers aggressiva framgång och ofta dödliga slut. Dessutom…
 • Män som röker har ökad risk att drabbas av diabetes typ 2
 • Kvinnor som röker drabbas oftare av bröstcancer
 • Ryggoperationer på rökare lyckas inte lika bra som på icke rökare
 • Ickerökare som lever med en rökare har ca trettio procents förhöjd risk att få lungcancer jämfört med en ickerökare som lever med en ickerökare
 • Vissa studier visar att risken för att utveckla Alzheimer ökar om du röker
Vad har kiropraktik med rökning att göra? Kiropraktikens princip har alltid varit att uppnå hälsa utan mediciner och operativa ingrepp för att hjälpa kroppen att läka sig själv. Med regelbunden kiropraktorbehandling bibehålls rörligheten i ryggen, och besvär kan både förebyggas och även minska om dem redan har uppstått. Kiropraktiken fungerar på många plan, bl.a. att förebygga besvär samt att lösa de funktionsstörningar som uppstår i leder, muskler och nervsystem.
Som individer har vi en fri vilja och kan göra medvetna val för att påverka vår hälsa. Därför är det ännu viktigare för en rökare att tänka på sin rygghälsa och försöka påverka den positivt på olika sätt. Inom kiropraktiken framhäver vi kontinuerligt vikten av förbättrad rygghälsa genom regelbunden kiropraktorbehandling.

Oddný Óskarsdóttir
Leg. kiropraktor