NackspärrNackspärr, ont i nacken. Plötsligt händer det. Det går inte att vrida på nacken, den har fastnat och det gör väldigt ont. Åkomman kallas för akut nackspärr och är en vanlig orsak till att söka vård hos en legitimerad kiropraktor.


Som en blixt från klar himmel

En liten vridning och plötsligt är det stopp. Lederna mellan kotorna i nacken har fastnat och musklerna runt omkring är i kramp. Snart blir området svullet och irriterat och det onda kan börja stråla ut i axeln eller armen.

Det finns hjälp att få
Kiropraktisk behandling innebär ofta snabba, specifika tryck eller justeringar där de låsta ledernas rörlighet förbättras och återställs. Det finns även mjukare metoder att behandla lederna med, efter behov och patientens önskan. Även stretching och uppmjukning av de spända musklerna ingår i sådan behandling (se Kropp och själ hör ihop).

Några vanliga orsaker till en akut nackspärr:
  • Sitta i drag på kontoret eller sova med öppet fönster
  • Köra bil med öppet fönster eller med luftkonditioneringen på. Psykisk stress som gradvis bygger upp spänningar i kroppens muskler, ofta utan att vi märker det tills nackspärr är ett faktum
  • Dålig sovställning - kudde utan tillräckligt stöd för din nacke eller för hög kudde
  • Pisksnärtskada - whiplashskada. Dålig ergonomi och ensidiga arbetsställningar

Förebyggande åtgärder
Många av oss behöver sällan eller aldrig tänka på nacken, helt enkelt därför att den för det mesta fungerar som den ska. Men en del får återkommande besvär, ofta p. g. a. gamla skador, ensidiga arbetsställningar eller långvarig stress. Då kan det i förebyggande syfte hjälpa att utföra vissa åtgärder. Detta kan vara att skaffa sig en bättre sovkudde, förbättra ergonomin på arbetsplatsen, göra uppmjukningsövningar eller utöva stresshantering i någon form till exempel.
Men när stelheten väl har satt in kan det vara för sent med förebyggande åtgärder. Då är kiropraktisk behandling nödvändig för att ta bort smärtan och återställa funktionen. Många av våra patienter med återkommande nackspärr besöker oss regelbundet för att lösa upp mindre låsningar i nacken - innan de blir akuta besvär som kan behöva många täta besök och onödig smärta och lidande. Hör av dig till oss om du är i farozonen!

Oddný Óskarsdóttir
Leg. kiropraktor