MuskeltestKiropraktik handlar om undersökning, diagnos och behandling av människans rörelseapparat, dvs. kroppens muskler och leder. Hur vi går, hur vi står, hur vi sitter och hur vi ligger är allt beroende av hur våra muskler och leder fungerar, och framför allt hur de fungerar tillsammans. Nervsystemet och dess nervtrådar är kopplingen mellan hjärnan och människokroppens styrfunktion. Kiropraktorer fokuserar därför ofta på ryggraden där nervtrådarna lämnar ryggmärgen.

Funktionell eller medicinsk diagnos
Många av våra patienter på KiropraktorCentrum har tidigare haft problem med rygg och nacke och då sökt sig till läkarvården. Läkare gör sällan en ordentlig undersökning där ryggens och nackens funktion analyseras för att hitta en eventuell dysfunktion, ett område i kotpelaren med försämrad funktion; stelhet, ömhet, svullnad, rodnad, etc. Istället får patienten en s.k. medicinsk diagnos:
 1. Lumbago = Ont i ryggslutet
 2. Lumbago-ischias = Ont i ryggslutet med utstrålning i benet
 3. Diskbråck = Ont i ryggslutet med utstrålning i benet:
  • Domningar i foten
  • Nedsatt reflex
  • Nedsatt fotstyrka - patienten kan inte gå på tårna eller på hälarna
  • Bekräftad utbuktning av disken på MR eller CT
De två första medicinska diagnoserna behandlas oftast med värktabletter, inflammationshämmande medel eller en kombination av de två.

Kiropraktisk undersökning och diagnos
Kiropraktorn känner oftast igenom ryggens kotor för att finna nedsatt rörlighet, testar styrkan på olika muskler och jämför ömhet av olika strukturer, för att därigenom hitta det område i kotpelaren som är "ur funktion". Därefter ställs en funktionsdiagnos som beskriver ryggens tillstånd.

Behandlingsresultatet bekräftar eller underkänner diagnosen
Resultatet av behandlingen avslöjar ofta om kiropraktorns diagnos är "rätt" eller "fel". Kroppen är således en komplicerad struktur som även en legitimerad kiropraktor med en 5-årig utlandsutbildning ibland misstolkar.
En annan kiropraktorteknik kan då vara lösningen.
Fråga gärna din legitimerade kiropraktor om just din funktionsdiagnos.

Patrich Wennergren
Leg. kiropraktor