I dagens högteknologiska värld med ständiga medicinska framsteg förväntar vi oss i det närmaste omedelbar hjälp och lindring av våra krämpor. Mirakelkurer och snabba lösningar är det som lockar mest. Ibland kan de löftena till och med infrias, men oftast inte.

Samtidigt växer en ny medvetenhet om skolmedicinens begränsningar fram i samhället. Alltfler människor söker efter en större helhetssyn på både hälsa och livsstil och är i allt högre grad beredda att ta ett eget ansvar, det kan till exempel handla om utvärdering av den egna livsstilen för att satsa på förebyggande hälsoåtgärder. Människors växande intresse för det egna personliga ansvaret ur ett hälsoperspektiv kan knappast komma mer lägligt. De senaste uppgifterna om bakomliggande orsaker till dödsfall visar i högsta grad hur dagliga rutiner och hälsoval påverkar 1-5, t ex redovisar en studie av 7 miljoner dödsfall i cancer att ett av tre dödsfall kunde relateras till livsstilen.

Ur ett kiropraktiskt perspektiv är människors växande intresse för en större helhetssyn, med mer personligt ansvar för hälsan, ett stort steg i rätt riktning. Grundläggande för kiropraktik är den hänsyn som tas till kroppens naturliga förmåga att uppnå samt behålla optimal hälsa. Kiropraktorer menar att deras roll är att vägleda kroppen till att bli frisk genom att ge bästa möjliga förutsättningar för kroppens egen förmåga att läka sig själv. Det sker genom engagemang och lagarbete mellan patient och kiropraktor. Rätta förutsättningar för kroppen att återfå sin hälsa och hålla kvar en bra funktion sett ur ett kiropraktiskt perspektiv handlar om att återställa normal rörelse i kroppens leder för att främja muskel- och nervsystemets funktion. Att även rikta sig mot en hälsosam livsstil vad gäller kost och träning ger ytterligare stöd för kroppens egen förmåga till läkning.

Vår kliniska erfarenhet som kiropraktorer har ofta visat oss vilken stor inverkan patienters delaktighet kan ha i de egna förbättringarna och framstegen. När patienter tar ansvar för sin hälsa kan fantastiska saker hända!

1. Choi, B.C. et al. (2005). Disease of Comfort: A Primary Cause of Death in the 22nd Century. Journal of Epidemiology Community Health. Dec 59 (12); 1030-1034.
2. Danaei, G. et al. (2009). The Preventative Causes of Death in the United States: Comparative Risk Assessment of Dietary, Lifestyle & Metabolic Risk Factors. Journal of Medicine.
3. Mirkin, G. (2005). Cancer risk affected by your Lifestyle Choices. Lancet; Nov 19. 4. King, D.E et al. (2009). Adherence to Healthy Lifestyle habits in US Adults 1988-2006. American Journal Medicine. June 122 (6); 493-494.
5. Wainwight, N.W. et al. (2008). Sense of coherence, lifestyle choices and mortality. Journal of Epidemiology Community Health. Sep 62 (9); 829-831.