TriggerAtt bli av med en besvärlig huvudvärk kan ibland vara så enkelt som att ta en skogspromenad, andas lite frisk luft, dricka vatten och vila. Men inte alltid - mycket på grund av att vi inte vet var huvudvärken kommer ifrån och därför inte heller kan göra något åt den. Första steget till en lösning på dina symptom är att förstå orsaken. Därefter kan kiropraktorn se vad man kan göra åt det.
KiropraktorCentrum har i tidigare nyhetsbrev beskrivit sambandet mellan huvudvärk och stelhet i nacken samt hur huvudvärk kan börja efter en whiplashskada.
Det är alltid viktigt att lyssna till kroppens olika signaler för fortsatt bra hälsa. Vi behöver komma ihåg att värk är kroppens sätt att göra oss uppmärksamma på att något inte står rätt till. Lösningen är lyckligtvis ofta enkel, och besvären kan botas eller lindras med den rätta hjälpen. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att huvudvärk kan vara första signalen på en underliggande sjukdom som behöver utredas genom diverse provtagningar och undersökningar.

Orsaker till huvudvärk
Anledningen till att många lider av huvudvärk kan vara många. Här är några:
 • brist på sömn
 • brist på vatten
 • dålig arbetsställning
 • felaktig kroppshållning
 • huvudet har utsatts för kyla
 • högt blodtryck
 • migrän
 • monoton arbetsställning
 • negativa känslor som stress, oro eller ängslan
 • svängande blodsocker orsakat av brist på mat
 • synfel eller undermålig belysning
 • whiplashskada
 • tandgnissel
Den sistnämnda orsaken, tandgnissel, glöms ofta bort som möjlig orsak. Tandgnissel leder till spända muskler och låsta eller stela leder i nacke, axlar och käkar. Detta i sin tur skapar huvudvärk.

Vad undersöker kiropraktorn?
När du söker hjälp för din huvudvärk blir du tillfrågad om saker som:
 • var i huvudet värken sitter
 • hur länge den har varit där
 • hur ofta den kommer
 • vad det är som utlöser den
 • om den blir bättre senare på dagen eller efter nattvila
 • vad det är för typ av smärta
 • om den har ökat eller ändrats på sistone
Huvudvärk från käklederna
Att roten till huvudvärken kan finnas i käkmuskulaturen är inte det första man vanligtvis tänker på. Men den som gnisslar tänder har ofta problem med spänd och stel nacke, vilket vi sedan tidigare vet i sin tur kan utlösa spänningshuvudvärk. även trötta och stela käkmuskler kan ge huvudvärk i tinningarna.

Fler tecken på att du gnisslar tänder
Andra tecken på att du gnisslar tänder kan vara svårigheter att gapa eller tugga på ena eller båda sidor samt att käken låser sig. Din tandläkare är ofta den som först upptäcker problemet genom att tandytorna har slitits ner onormalt mycket. När du gapar stort i tandläkarstolen blir det nästan outhärdligt. Musklerna är så utarbetade att de drar ihop sig och gör ont efter en kort stund.

Hur kan jag få stel nacke av att jag gnisslar tänder?
Att en stel nacke och stela axlar kan åstadkomma spänningshuvudvärk känner många till av personlig erfarenhet. Men att spänningshuvudvärk och stel nacke kan komma från käkarna är inte lika allmänt känt. Orsaken till det är att dessa två områden hänger ihop rörelsemässigt, precis som fotens rörelse påverkar knät. Därför drabbas ofta samma person av stelhet i nacke, spänningshuvudvärk i pannan och smärtor eller stelhet i käkarna.
Den som gnisslar tänder på nätterna vaknar ofta med huvudvärk och ömhet i käkarna på morgonen. Inte så konstigt, käkmusklerna har ju fått arbeta hela natten! även om dessa muskler är mycket starka och tål en hel del, blir omliggande strukturer som tänder, käkleder och muskler i nacke och axlar utsatta för onormal belastning. Spända käkar under hela natten gör likaledes att kvaliteten på sömnen påverkas. Detta inverkar självklart på vår hälsa och vårt välmående.
Vanlig spänningshuvudvärk däremot är ofta borta på morgonen efter en bra natts sömn - tills man kommer igång med dagens arbete och stressar fram ny huvudvärk allteftersom dagen går.

Stress kan tillfälligt sätta sig i käkarna
När stress tillfälligt sätter sig i kroppen kan vi få övergående problem från käkarna. Orsaken kan finnas i ökad arbetsbelastning eller större ansvar på jobbet eller hemma, en tentaperiod i skolan närmar sig eller en familjemedlem inte mår bra. Ofta går dessa problem automatiskt tillbaka när det blir lugnare runt omkring oss.

Behöver jag en bettskena?
De som är medvetna om att de gnisslar tänder märker ofta att deras tänder och fyllningar går sönder. Detta leder till täta tandläkarbesök och ökade tandvårdskostnader. De som gnisslar tänder tillråds ofta skaffa en bettskena som i flesta fall endast används på natten.

Det är inte bara de som gnisslar tänder som får problem med käkarna
Många käkproblem är mer komplicerade än så och behöver åtgärdas med olika typer av ingrepp eller tandställningar. Tandläkare och bettspecialister behöver ibland rätta till bettet och slipa till tänder för att uppnå ett tillfredställande resultat. Idag, med förbättrad tandhälsa och ökad information upptäcks problemen i allt yngre åldrar och behandlas med goda resultat.

Käkproblem utan huvudvärk
Det är inte alltid som käkbesvär ger ont i huvudet. De som söker kiropraktorn har ofta endast problem med att de känner att de inte kan gapa lika stort som tidigare och att rörligheten på ena eller båda sidorna är något nedsatt. Problemen beror då inte på felaktigt bett utan på en yttre skada eller långvariga spänningar. Tidigare besvär kan då kvarstå som kroppen själv inte klarar av att korrigera. Sök då gärna din kiropraktor för rådfrågning.

När kan en kiropraktor hjälpa?
även kiropraktorn upptäcker när någon gnisslar och pressar ihop sina tänder. Dessa patienter klagar ofta över återkommande nackspärr eller stelhet i nacke och axlar. även huvudvärk som sitter i tinningarna, bakhuvudet eller pannan kan ibland härledas från käkarna. En kiropraktor behandlar kroppens alla leder. Käklederna är inga undantag. Vi undersöker käkarnas rörelse och funktion, upptäcker spänningar i tuggmuskulaturen som ligger runt käklederna samt muskler och leder i nacke och axlar, där spänningar från käkarna ofta fortplantar sig. Därför behandlas alla dessa områden, både mjukdelar och leder.

Man kan ha fler än en typ av huvudvärk
Det finns de som drabbas av både spänningshuvudvärk och migrän. Dessa går att skiljas åt därför att de beter sig annorlunda. Migrän t ex är ofta hormonrelaterat och kan vara svårt att påverka eller bota med kiropraktorbehandling, medan spänningshuvudvärk reagerar mycket bra på sådan behandling. Livskvaliteten ökar avsevärt. Välkommen att rådfråga din kiropraktor om du känner igen någon eller några av ovanstående besvär.

Oddný Óskarsdóttir
Leg. kiropraktor