Att behandla idrottsskador har alltid legat oss på KiropraktorCentrum varmt om hjärtat. Många idrottsutövare kommer kontinuerligt till oss för att behandlas, förebygga skador och se över sin kroppsliga hälsa.
Men vad är egentligen en idrottsskada, och hur skiljer den sig från andra skador?

Idrottsskador - inte bara hos eliten
Vare sig du är vardagsmotionär eller professionell idrottsutövare, kan du får mer eller mindre svåra skador av ditt idrottande. Oavsett vilken grupp du tillhör, faller detta under den allmänna benämningen idrottsskador. Skadan uppstår oftast i en muskel, ett ledband och eller en led. Detta sker vid speciell belastning i den inblandade ledens ytterläge. Behandlingen kräver därför specialkunskap i kiropraktik.
Specialistutbildade legitimerade kiropraktorer har just den kunskap som krävs för att undersöka, behandla och förebygga idrottsskador. Varje idrottsskada är självklart unik och måste undersökas och behandlas därefter. Skador är speciellt vanliga bland idrotter med hög intensitet, fart och kroppskontakt.
Kroppen behöver tid att anpassa sig till en ökad fysisk aktivitet efter ett sommar- eller juluppehåll. Därför är det just fritidsaktiviteter som innebandy, fotboll, squash och badminton etc. som endast utövas en gång per vecka och som är säsongsbetonad som orsakar sådana skador.
Bland elitidrottare handlar detta speciellt om…
  1. Skador efter närkontakt, kollision eller tackling av medspelare, till exempel inom ishockey, bandy, fotboll etc.
  2. Enformiga rörelser såsom tennis-serv, gymnastik, konståkning, etc. som på sikt sliter extra mycket på kroppens olika strukturer och mer eller mindre tränade kroppar.
  3. Upprepad belastning av vissa muskler och leder såsom höjdhopp, långdistanslöpning, tresteg etc. kan skapa liknande besvär.
Förebyggande av skador
Minst lika viktigt som att behandla idrottsskador inom idrotten är förebyggande av dessa. Vuxna och ungdomar som tränar flitigt behöver kiropraktisk stödbehandling för att förebygga skador. Med en bättre funktion i kroppens neurologiskt viktigaste leder, som sitter i ryggens kotpelare, i kombination med bra kosthållning, stretching och anpassad träning, kan man fortsätta idrotta med reducerad risk för skador.
Kom in och prata med oss på KiropraktorCentrum om hur du förebygger skador och kan fortsätta din idrott utan onödiga uppehåll i din vardagsmotion eller idrottskarriär.

Patrich Wennergren
Leg. kiropraktor