Sedan legitimering av kiropraktorer infördes i Sverige 1989, har kiropraktiken blivit mer och mer etablerad som en filosofi, vetenskap och behandlingsform.


Kiropraktik är baserad på vetenskap; vetskapen om att nervsystemet styr kroppens alla funktioner, organ, vävnader och celler. Ditt nervsystem består av hjärna, ryggmärg och kroppens alla nerver. Hjärnan, hela centrala nervsystemet, är skyddad av skallen. Ryggmärgen skyddas av 24 rörliga kotor. När dessa kotors leder förlorar sin rörlighet kan problem och smärta uppstå.

Konservativ behandling
Kiropraktorer utövar gärna konservativ behandling. Detta betyder att behandling sker utan att kirurgi eller mediciner har tillgripits. Kiropraktorns avsikt är att se till att ryggraden och nervsystemet, och därigenom hela kroppen, är friska och i harmoni.

Allting utgår från ryggraden
Kiropraktorer behandlar framförallt ryggraden. De strävar efter att skapa en balanserad ryggrad som rör sig lätt och ledigt och fungerar helt normalt. Om någon av de enskilda lederna rör sig mindre eller mer än de egentligen ska, eller om de rör sig på ett felaktigt sätt, påverkar detta resten av ryggraden negativt.
Justeringar och manipulationer hjälper ryggradens mekaniska funktion som i sin tur hjälper muskler, nerver, leder och ligament att fungera bättre. Det ena påverkar det andra.

Kiropraktorn behandlar problem och förebygger problem
Den traditionella sjukvården är symptominriktad och patienten har en passiv roll. På KiropraktorCentrum fokuserar vi på att du och vi tillsammans tar hand om din hälsa och att behålla detta välmående genom kiropraktorvård.

Patrich Wennergren
Leg. kiropraktor